Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Algemene voorwaarden


Zorgpunt blijft in geval van huur eigenaar van het geleverde materiaal. Bij aankoop van de materialen, bent u eigenaar na volledige betaling van de factuur.


Het materiaal werkt correct bij levering en is volledig ontsmet.


Het gehuurde materiaal kan niet uitgeleend of onderverhuurd worden aan derden.


De huurder moet Zorgpunt op de hoogte houden:

- van defecten of storingen van het gehuurde materiaal.

- in geval van verhuis.


De huurder moet het materiaal gebruiken als een goede huisvader:

- De huurder draagt de kosten die voortvloeien uit beschadiging (buiten normale slijtage) toegebracht aan of vernietiging van het materiaal. Schadekosten bedragen minimum € 80 en kunnen oplopen in functie van de vastgestelde beschadiging.

- In geval van volledig of gedeeltelijk verlies en onherstelbare schade zal de huurder de verkoopprijs vernoemd op de Zorgpunt website betalen.

- Sigarettengeur wordt aanzien als onherstelbare schade. Deze geur kan niet verwijderd worden uit matrassen, zetels, rolstoelen, … Hierdoor kunnen deze materialen niet meer verhuurd worden aan zorgbehoevende personen.

- Het elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed is enkel geschikt voor de zorgbehoevende. Wanneer het voeten- of hoofdeinde niet volledig vlak is, mag er geen bijkomend persoon op plaatsnemen of bijkomende druk op uitgeoefend worden door onder meer extra gewicht. Verkeerd gebruik kan de motoren of de beweegbare structuur beschadigen. Schade die hieruit voortkomt, wordt aangerekend aan de huurder.


De eerste en de laatste dag van de huur worden aangerekend als een volledige dag.


Er is geen maximale huurtermijn.


U ontvangt uw factuur telkens na het einde van de maand. De betaling gebeurt binnen 15 dagen na ontvangst factuur. Deze factuur omvat het aantal huurdagen van de afgelopen maand en de mogelijks bijkomende tarieven.


Zorgpunt hanteert verschillende tarieven voor verhuur- en verkoopmaterialen:

- standaard levering: besteld voor 14u, levering na 2 werkdagen = € 30,00 levering en installatie

- urgente levering: besteld voor 14u de volgende werkdag geleverd = € 55,00 levering en installatie

- weekend levering: € 85,00 levering en installatie

- extra urgente levering: € 85,00 levering en installatie

Voor ophaling wordt er € 25,00 gerekend en voor de professionele reiniging € 17,00. Voor een AD matras wordt er een extra reinigingskost van € 23,00 gerekend.


Bij levering en installatie van hometrainer, crosstrainer of relaxzetel op verdiep via een trap, moet er hulp voorzien worden. Indien er geen hulp aanwezig is, worden de materialen op gelijkvloers geleverd. Let erop dat deze persoon sterk genoeg moet zijn om deze materialen mee te helpen dragen.


Bij annulatie van de levering na 14u, de werkdag voor de levering plaatsvindt, wordt de leverkost aangerekend.


Bij bestelling van thuiszorgmaterialen gecombineerd met revalidatiematerialen of personenalarmen, gebeurt de levering en installatie door 2 verschillende diensten. In dit specifiek geval rekent Zorgpunt 2 keer de mogelijks bijkomende tarieven aan.


Indien de verhuurde goederen in meerdere ritten moeten geleverd of opgehaald worden, wordt er een extra transport gerekend: € 30,00 voor een standaard passage, € 55,00 voor een urgente passage en € 85,00 voor een extra urgente of weekend passage.


De huurder, handelend in eigen naam en in naam van wie ze vertegenwoordigt, ontheft de verhuurder zonder uitzondering of voorbehoud, van elke verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik of het hanteren van het gehuurde materiaal.